Nová pravidla pro nominaci / Oscar / Academy Award

Nová pravidla pro nominaci / Oscar / Academy Award / www.sefifan.cz

Vyhodnocování filmů pro možnost soutěžit o Oscary bude mít nová pravidla.

Tyto pravidla by měly přispět k rozvoji rozmanitosti filmů a vyváženosti ohledně produkční scény. 

V praxi to znamená, že porota bude hodnotit čtyři kritéria:

1) Dojem, motiv a příběh

První standard se zabývá dojmem, protože se týká obsahu, který je ve filmu samotném. To zahrnuje rasové a etnické zastoupení mezi hlavními a vedlejšími postavami, obsah vedlejších linek příběhu, který je vyprávěn.

2) Kreativní vedení a projektový tým

Soustředí se na jednotlivce, kteří jsou najímáni k natáčení filmu. Bude vyžadováno, aby alespoň dvě kreativní vedoucí pozice a šest technických pozic, byly obsazeny členy nedostatečně zastoupených skupin. To znamená, aby alespoň 30% složení štábu bylo tvořeno ženami, které se identifikují jako LGBTQ, osobami se zdravotním postižením, nebo jsou součástí rasových nebo etnických skupin.

3) Přístup a příležitosti v oboru

Se týká distribučních a finančních společností poskytujících pracovní místa pro praxi. To zahrnuje jak možnosti učňovského vzdělávání, stáží, tak školení a rozvoj dovedností.

4) Rozvoj lidských zdrojů

Zabývá se rozmanitostí mezi vedoucími pracovníky filmu, kteří zajišťují vnější záležitosti. Jako je například marketing, reklama a distribuce. Splnění tohoto kritéria vyžaduje, aby studia měla vedoucí pracovníky z různých nedostatečně zastoupených skupin (stejně jako v bodě 2).


Osobně moc nechápu tyto pravidla, protože mám za to, že konkrétně filmový průmysl je dost myšlenkově jinak uchopený než běžný pracovní svět.

Ve filmovém průmyslu jsou podle mě lidé opravdu vybíráni na základě jejich dovedností. A rozhodně ne na základě jejich etnického původu, barvy pleti, postižení, nebo dokonce náklonnosti ke stejnému pohlaví.

Pokud někdy nějaká skupina lidí bojovala za lidská práva, společnou a  jednotnou myslí, tak to byli právě herci a lidé z šoubyznysu.

Nemyslím si, že by bylo potřeba tyto pravidla zavádět.

V prvé řadě se tak již děje. A v druhé řadě to vrhá na umělce špatný dojem, že tyto pravidla potřebují.

Zřejmě asi někdo v organizaci Academy Of Motion Picture Arts And Sciences, která za těmito pravidly stojí, zapomněl jak velkou roli sehrávají umělci při získávání běžných občanů pro dobrou věc celého národa. 

Příkladem může být 19. listopad 1989.


Feedback